Garanti

Om Er leverans mot förmodan skulle ha blivit fel eller om något saknas, ber vi Er kontakta Peter Beier Choklad  så att vi kan åtgärda felet.

info@pbchoklade.dk

Byte och ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen gäller inte byte och ångerrätt på så kallade färskvaror som bl. a konfektyr. (Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) 4 § Bestämmelserna om ångerrätt i 9-16 §§ gäller inte distansavtal om .. en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal ..

Naturligtvis ersätter vi trasiga eller felaktiga produkter. Vi återbetalar kund senast inom 30 dagar i det fall kunden på riktiga grunder häver köpet.

Tvist

Vid eventuell tvist är vår policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i en databas vid beställning av en vara från Pbchoklad.se. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och enligt Personuppgiftslagen (PUL).

När du registrerar dig som kund accepterar du att vi registrerar dina personuppgifter. Som kund har du rätt att begära ändring eller borttagning av dina uppgifter. Du har även rätt att få utdrag om vilka uppgifter som finns registrerade.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part. Alla falska beställningar och försök till bedrägeri kommer att polisanmälas.